Katedra PediatrII
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Katedra PediatrII
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii WNoZ w Katowicach

Informacje o Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Regulamin ZPP

Sylabus

 

Pracownicy

Katedry / Zakładu

Pracownicy Katedry / Zakładu

 

 Pracownicy ZPP

Aktualności

KOMUNKATY DLA STUDENTÓW

Konsultacje

Strefa Studenta

Najważniejsze informacje dedykowane do studentów

Strefa Studenta

 

Regulamin ZPP

Karta studenta

Zalecana literatura

Kontakt

kompletne informacje teleadresowe

Kontakt

Katedra Pediatrii - Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
ul. Batorego 15
41-902 Bytom
(32) 78 61 498
pedbyt@sum.edu.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład ...

Ul. Batorego 15
41-902 Bytom

(32) 78 61 498
pedbyt@sum.edu.pl